glad i dag

Glad i dag med positiv psykologi, og det kan enda bevises.

Lev dig lykkelig – med positiv psykologi af Sarah Zobel Kølpin

Hvad hjælper det at sende dig på et kursus i noget du ikke er god til? Ja du bliver sikkert bedre, men hvad hvis du ikke har de rette evner til det der forventes af dig at du skal lære? Ifølge positiv psykologi kan det ikke betale sig at fokusere og øve sig så meget i det man ikke er god til. Det kan selvfølgeligt forbedre din færdighed, men det er bedre at fokusere på det du kan og holder af at gøre og så gøre mere af det. Det gavner både dig, din chef, dine kollegaer, venner, børn osv.

Et stigende antal psykologer arbejder med positiv psykologi som er en retning inden for psykologien. Positiv psykologi har bredt sig hastigt i USA og har nu også bredt sig til Danmark. psykologer der arbejder med positiv psykologi mener det er spild af penge og nyttesløst når personer og virksomheder bruger tusinder af kroner på at efteruddanne sig i svage færdigheder. Det er bedre at fokusere på ens styrker og det er bedre at virksomheder fokuserer på medarbejdernes styrker, for det er der nøglen til et bedre og mere lykkeligt liv er, og det er nøglen til højere produktivitet fra medarbejderen.

Positiv psykologi er grundlagt af den amerikanske depressions forsker Martin Seligman i slutningen af 90′erne. Han gjorde op med det traditionelle fokus på at behandle psykiske problemer som en sygdom, i håbet om at bringe den syge tilbage på et middel niveau af tilfredshed og glæde.

Seligman mente tog det udgangspunkt at det var vigtigere at finde ud af hvorfor nogle mennesker er lykkelige og lære af hvordan man kunne undgå at en depression opstod.

Mange videnskabelige undersøgelser har i dag bevis for at man Lever længere og er gladere, mere produktiv hvis man laver det man er bedst til. Personer der dyrker det de er bedst er mere energiske end dem der ikke gør og dermed ikke udnytter deres styrker.

Hos Toyota og andre hos andre store innovative virksomheder er man meget begejstrede for den positive psykologi. For positiv psykologi i virksomheden giver nemlig øget produktivitet, og det er veldokumenteret siger specialisterne i positiv psykologi enstemmig.

Der undervises i positiv psykologi på mere end 200 universiteter i USA. Positiv psykologi er for tredje år itræk det mest søgte på Harvard University. Herhjemme har den positive psykologi også fået mere fokus på universiteterne.

Syddansk Universitet overvejer at lave egen forskning indenfor området. De danske psykologers forening, Dansk Psykologforening, har oprettet et særligt selskab der beskæftiger sig med den positive psykologiske retning .

 

Hvordan bliver jeg lykkelig – 3 former for lykke

Der er flere måder at opnå lykke følelser på.

Positiv psykologi kaldes også for lykke forskning

Vi kan dyrke det ‘rare’ liv: skabe kortvarige positive emotioner, fx humor, god mad, en flot udsigt, et godt stykke musik, tage ud at opleve noget mm. Det er dog sjældent særlig lærerigt at leve sådan.

Vi kan satse på det gode liv: prioritere et længerevarende engagement i andre mennesker eller en sag, fordybelse i mennesker eller projekter,bringe os i flow med feks vore hobby’s og spændende arbejds opgaver. Her lærer vi oftest meget fordi vi er optimalt udfordret og koncentreret om opgaverne.

Vi kan også satse på det meningsfulde liv: Oplevelse af højere mening, transcendens, at være del af noget større udenfor en selv, være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og oplevelsen af at være sammen med de rigtige om det vigtige, det dybere grundlag for læring.

Men også relationener påvirker vores oplevelse af lykke:

Gode ‘næringsfulde’ relationer er:
Positive, tillidsfulde, gensidigt anerkendende, humoristiske og optimistiske. Tilstræber det ‘rare’ liv sammen.

Der er de lærerige, nydelsesfulde relationer præget af fælles initiativer, koncentration, mål, aftaler, udfordringer, støtte, hjælp og ikke-ydmygende feedback om det der går godt, og det som det der går dårligt.Her tilstræbes også det gode liv sammen. Der rummes en dimension af højere fælles mening.

Men hvordan kan vi faktisk arbejde med at opnå positive og lykkelige følelser?
Et af de nyere skud indenfor psykologien, positiv psykologi, tilbyder netop konkret viden om hvordan vi opnår lykkelige og glade følelser og relationer.

hvordan trænes positiv psykologi

Skriv tre gode ting ned der er sket idag som du er taknemmelig for, helst nye ting, skriv så hvorfor det var gode og positive oplevelser for dig.

Ifølge den positive psykologi (efter Martin Seligman ) bliver vi sundere af at fokusere på det gode og positive.

Dyrk dine styrker, det du er god til.

Gør noget godt for andre, noget altruistisk.

hvad er positiv psykologi

Lykke påvirker hjernen på en bestemt måde. Neurotransmitterne serotonin og dopamin er på ‘over arbejde’ ved lykke følelse og skaber glæde, mening og selvtillid.

Neurotransmitterne for lykke/depression ligger i det limbiske system.

I fremtiden kan man kunne måle depression og lykke med en hjerne scanner.

Der er en tendens til at lykke følelse er en arvelig ting og muligvis delvist ligger i generne.

mere om positiv psykologi’s baggrund

hvad er positiv psykologi

Positiv psykologi kaldes også for lykke forskning.

Positiv psykologi beskæftiger sig med psykisk velvære, altså velvære i tanker, følelser og kropslige fornemmelser.

Positiv psykologi fokuserer på hvad der gør dig glad, hvad der gør dig lykkelig, hvad der påvirker dig til glade og lettet følelser.

positiv psykologi interesser sig for velvære og de tanker der skaber den velvære

Dermed bliver Positiv psykologi på en måde det modsatte af at fokusere på negative følelses tilstande og problemer.

I Positiv psykologi er taknemelighed, optimisme og tilgivelse centrale begreber.

Positiv psykologi er ikke det samme som blot positiv tænkning.

 

 

 

Positiv psykologi adskiller sig på 3 hoved områder:

 

  1. Redskaber og metoder er testede og gennemprøvede bredt videnskabeligt
  2. Positiv psykologi dikterer ikke positiv tænkning skal benyttes i alle sammenhænge og for alt i verden noget man bare skal gøre. Realistisk tænkning kan i nogle sammenhænge være negativ tænkning. Negativ tænkning kan bevidstgøre til bedre præstation feks. Nogle gange kan optimistisk og positiv syn være misvisende og illusionisk. Nogle kan det betale sig at forberede sig på det værste, det kan være direkte nødvendigt.
  3. Positiv psykologi bygger videre på det grundlag den lidelses og sygdoms mæssige tilgang til forståelse af menneskets psyke. Positiv psykologi anerkender helt sin baggrund og de mere negative sider af psyken.

 

Positiv psykologi beskæftiger sig med det der egentligt var lidt glemt. Op til 2. verdenskrig beskæftigede psykologi sig med 3 hovedområder:

  1. At Helbrede psykiske lidelser
  2. Forberede livet ved at gøre det mere produktivt og meningsfyldt
  3. Identificere og udvikle talenter eller særlige potentialer.

Nummer 2 og 3 forsvandt stille og roligt efter 2. verdenskrig, og indtil i dag har de fleste kontakter til psykologer handlet om at der er noget galt. Og sjældent for blot at skabe udvikling og opdyrke vækst potentialer.

Et af de hovedspørgsmål Positiv psykologi stiller op er hvorfor bruger vi ikke psykologisk viden til at udvikle, forebygge og skabe mening og tilfredshed. For hvorfor er forståelse af psykisk lidelse vigtigere end evnen til at opbygge tilfredshed og lykke.

Positiv psykologi inkluderer mening, mål, og formål med livet, med fokus på vigtigheden af at opdyrke det hele menneske.

Positiv psykologi er som psykologisk retning meget ung. Men den ‘stormer’ hurtigt frem. Manden bag Positiv psykologi er Martin Seligman, en amerikansk anerkendt depressions forsker. Positiv psykologi’s officielle start var en tale Martin Seligman holdt for den amerikanske psykologiske forening i 1998.

 

positiv grundfølelse ses i symnetrien mellem frontallapperne

Harmoni mellem højre og venstre Frontallap ser ud til at fortælle om dels vores ‘medfødte grundstemning, og fortælle om vi er handlings rettede, udadvendte og interesserede i verden og ‘ting’. Eller om vi er bekymrede, negative og i ekstrem grad diskuterende på en følelsesmæssig værdi ladet måde.

Den amerikanske forsker Richard Davidson har ved hjælp af fMRI fundet at ‘lykkens og tilfredshedens center’ er venstre frontal lap. Hvert enkelt menneske har sit eget ‘set point’ for lykke og glæde.

lykke følelse kommer af symmetri i frontallapperne i hjernen og kan opøves med positiv pskologi

Symmetrien i aktiviterne i og imellem højre og venste frontal lap, spejles direkte i dette ‘set point’ for grundhumøret. (1)

Symmetrien kan måles med en EEG (neurofeedback).

Den vigtigste kapacitet/egenskab for at holde sig fri af angst og depression er ifølge David Richardson er at opretholde en positiv emotionel tilstand. (** Ikke at forveksle med de ‘gamle’ ekstremt positivistiske amerikanske strømninger (f.eks. louise hay), men realistiske positive tanker om ens relationer, ting, gøremål osv, jvnf. Kognitiv terapeutiske teknikker af Aaron T. Beck og den nyere positiv psykologi.

Hermed kan man vove sig til at konkludere at jo mindre mennesker tænker over ting, problemer, følelser, fysiske tilstande, og istedet er mere målrettede udi i ting /relationer, løsninger,  jo mere tilfredse og lykkelige er de. Dermed er de tættere på deres ‘grund symmetri’ i mellem frontal lapperne.(2)

senere artikel kommer med konkrete værktøjer til opnåelse af bedre symmetri mellem frontal lapperne og/eller genfinde ens grundtilstand.

(1) Den femte revolution, Lone Frank, side 125 ->
(2) ibid, side 130 ->

Selvværd og angst

Selvværd består af nogle antagelse vi har om os selv, på baggrund af nogle erfaringer og oplevelser i vore liv.

Kast alle forestillinger om indbildte ting væk, og stå fast på det du er

Citat af Kabir

Læs videre “Selvværd og angst”