Hvad er Asperger syndrome

Er det andet end blot neuro diversitet?

Termerne Asperger syndrom og autisme spektrum forstyrrelse hvor kommer de fra?

Sundheds styrelsen bruger koder, kaldet, SKS koder: Sygdoms Klassifikations Koder.

Det er WHO’s ‘International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems’ der har udgivet en 10th Revision (ICD-10), den kaldes:

‘ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics’ (ICD-11 MMS eller blot ICD-11).

WHO lancerede juni 2018 den 11. reviderede version af sygdomsklassifikationen ICD-11. Den blev lanceret som optakt til præsentationen på ‘World Health Assembly’, WHA tilbage i maj 2019. Her blev den vedtaget af medlemslandene.

WHO har meldt ud til medlemslandende, herunder Danmark, at ICD-11 skal træde i kraft fra 1. januar 2022.

Er der nogle kendte personer der har en autisme spektrum forstyrrelse som den fortolkes i ICD-10?

Elon Musk skulle have en Aspergers diagnose. Han er grundlægger af bl.a. PayPal, Tesla og SpaceX, er erklæret havende det tidligere Asperger syndrome.

https://youtube.com/shorts/eR5RbmF1hbw

Asperger syndrome historisk

Det er 25 år siden ICD-10 blev udgivet. Behovet for en tidssvarende klassifikation er vokset, pga. indhold ikke mere matchede de videnskabelige fremskridt og den nyere medicinske praksis, der løbende bliver udviklet og forbedret.

Faktisk udgik diagnosen ‘Asperger syndrome’ tilbage i 2013, således der nu gives diagnosen ‘Autisme spektrum forstyrrelse’ i stedet

Asperger syndrom er opkaldt efter den østrigske børnelæge Hans Asperger  der levede fra 1906-1980.

Hans Asperger havde som barn muligvis selv udvist adfærd som lukket personlighed.

Hans Asperger beskrev I 1941 Asperger i sin praksis med iagttagelse af blot fire børn, de havde svært ved at integrere sig socialt.

Hans Asperger kaldte tilstanden “autistisk psykopati” og beskrev tilstanden som en oeraonlighed primært præget af en adfærd med social isolation.

De fire børn manglede nonverbale kommunikationsevner, og de kunne ikke udvise empati for deres jævnaldrende. De udviste også mere klodser socialt adfærd.

Halvtreds år senere var der andre der tog fat i Hans Aspergers arbejde, og standardiseringen af Aspergers syndrom som en diagnose begyndte.

Resultatet afveg væsentligt fra Hans Aspergers oprindelige arbejde og intension. Altså blev de oprindelige iagttagelser af kun fire børn, taget ud af kontekst, og benyttet og generaliseret i anden sammenhænge. Altså ikke et solidt videnskabeligt datagrundlag, ud fra en videnskab teoretisk analyse.

I 1941 var nazisisterne igang med udøvelse af deres racehygiejnepolitik, hvor sterilisering og aflivning af sociale afvigere og psykisk handicappede indgik. I den her periode forsvarede Hans Asperger lidenskabeligt værdien af autisterne.

Han skrev i perioden b.la.:

Vi er overbeviste om, at autister har deres plads i organismen, som er det sociale fællesskab. De opfylder deres rolle godt, måske bedre end nogen anden kunne, og vi taler om mennesker, der som børn har haft de største vanskeligheder og medført umådelige bekymringer for deres omsorgsgivere.”

Hans Asperger kaldte sine unge patienter “små professorer” og var overbevist om at nogle af dem ville være i stand til ekseptionelle præstationer og originale tanker senere i livet.

Hans Aspergers undersøgelse blev offentliggjort midt i 2. verdenskrig kun udgivet på tysk, og blev derfor ikke læst meget i andre lande i den periode.

Lorna Wing udbredte udtrykket Asperger syndrome i engelsktalende medicinske kredse i en publikation udgivet af hende i 80’erne.

Links og ressourcer

Kontakt SKS-koder E: SKSkoder@sundhedsdata.dk

Aspergers syndrom (AS) eller Aspergers var diagnosen for en underform af autisme. Diagnosen er forkastet af både det amerikanske klassifikationssystem DSM-5 og af det internationale klassifikationssystem ICD-11 på baggrund af den videnskablige konsens, at man ikke kan underopdele autismen på nuværende tidspunkt. Underopdelingen af autismen blev erstattet med diagnosen autismespektrumsforstyrrelse.

Kilde: https://da.m.wikipedia.org/wiki/Aspergers_syndrom

mental robusthed’s test

Der findes nogle test for mental robusthed rundt omkring på nettet. Ifølge Psykolog og phd Eva Hertz findes der ikke en test der er fyldest gørende, og som kan forudse hvordan en person reagerer ved svære udfordringer i praksis.

Svære udfordringer, modgang og svære hændelser, hvad er det

Det er fortolkningen, og ikke udfordringen i sig selv der bestemmer hvor dybt hændelsen rammer individet.

Tabet af mening, en rystet grundvold, voldsomhed, trusler, være i livsfare er eksempler på stærke udfordringer der kan give et voldsomt impact på individet.

Læs videre “mental robusthed’s test”

Test af eksekutive funktioner

Eksekutive funktioner er vores selvregulerende funktioner,

Eksekutive funktioner er hjernens overordnede kontrollerende og styrende funktioner

De eksekutive funktioner kaldes ‘direktøren’ med en neuropædagogisk vinkel.

De eksekutive funktioner er involverede i at skabe en sammenhæng i de samlede aktiviteter, og de bringes især i anvendelse i forbindelse med aktivitet og ny problemløsning.

De eksekutive funktioner giver os evnen til planlægning og kontrol af adfærd, af ens handlinger, dømmekraft, og fleksibilitet i tankegang.  De eksekutive funktioner hjælper med at ændre vores strategier, samt løbende at justere ens egen adfærd.

De eksekutive funktioner indgår ved opgaver og aktiviteter, der for personen er præget af kompleksitet, problemløsning og relativ grad af nyhed.

eksekutive funktioner i praksis

De eksekutive funktioner er ikke automatiserede handlinger og rutinehandlinger, og stiller mere komplekse krav til hjernens balance.

Hjernens overordnede kontrollerende og styrende funktioner

Eksekutive funktioner refererer til hjernens overordnede kontrollerende og styrende funktioner, der er afgørende for at kunne udføre komplekse opgaver og tage informerede beslutninger.

Disse funktioner inkluderer evnen til at planlægge, organisere, styre impulser, opretholde opmærksomhed, regulere følelser og tænke kritisk. De spiller en vigtig rolle i mange daglige aktiviteter, såsom arbejde, skole og sociale interaktioner.

Eksekutive funktioner styres af præfrontale cortex, et område af hjernen, der er placeret lige bag panden. Dette område er involveret i højerordens tænkning og beslutningstagning, og det er også ansvarligt for at integrere information fra forskellige dele af hjernen for at udføre komplekse opgaver.

Præfrontale cortex modnes normalt i løbet af barndommen og ungdomsårene og kan fortsætte med at udvikle sig ind i midten af 20’erne.

Ved skader eller sygdomme

Mennesker med skader eller sygdomme i præfrontale cortex kan opleve en række problemer med eksekutive funktioner. Dette kan omfatte vanskeligheder med at planlægge og organisere, impulsiv adfærd, vanskeligheder med at fastholde opmærksomhed, og vanskeligheder med at tænke kritisk og løse problemer.

Træning af eksekutive funktioner

Træning af eksekutive funktioner kan bidrage til at forbedre disse færdigheder og hjælpe med at tackle disse problemer. Dette kan omfatte øvelser, der kræver planlægning og organisering, strategisk tænkning, og problemløsning.

Der er også forskellige former for terapi, herunder kognitiv adfærdsterapi, som kan hjælpe med at forbedre eksekutive funktioner.

I det daglige kan man også arbejde med at forbedre eksekutive funktioner. Dette kan omfatte at strukturere ens tid og opgaver, undgå distraktioner, holde pauser, og arbejde med at regulere følelser og impulser.

Med tiden og praksis kan disse færdigheder forbedres, hvilket kan hjælpe med at forbedre ens evne til at udføre komplekse opgaver og træffe informerede beslutninger.

Test dine Eksekutive funktioner med gratis materiale:

Husk at maile forfatteren når du downloader hendes materiale, det er det eneste hun ønsker retur.

E X E C U T I V E F U N C T I O N P E R F O R M A N C E T E S T ( E F P T ) C . M . B A U M , T . J . W O L F P R O G R A M I N O C C U P A T I O N A L T H E R A P Y W AS H I N G T O N U N I V E R S I T Y S C H O O L O F M E D I C I N E S T . L O U I S, M I S S O U R I May 5,2013

Hvad er personligheds typer, test dig selv med Myers Briggs test

Hvad er personlighed for noget?

Myers Briggs personligheds testen kategoriserer personligheden efter Arketyperne som er defineret af Carl Gustav Jung’s i hans Typologier.

Ideen bygger på at vi er præget af forskellige arketyper inden i os, som i praksis definerer en række egenskaber i os.

arketyper

Om arketyper

Det lidt mere spektakulære ved disse arketyper er, at de påståede arketyper skulle have har en såkaldt arketypisk ‘skygge’, og samtidigt en arketypisk ‘favorit’ mennesketype.

‘Skyggen’ er noget vi ikke kan lide ved de andre, mens ‘favoritterne’ er det vi fasineres af ved andre.

Noget lidt mere deffust er (som C.G. Jung også selv fremhævede) at vores personligt kollektive ubevidste ser ud til at være sammenhænge og på den måde påvirker vi hinanden ‘ubevidst’.

Vi skulle ifølge disse ideer sende store dele af vore egenskaber over på de andre.

Holder hypotesen om eksistensen af arketyper stik, betyder det at egenskaber vi ikke bare har det lidt dårligt med, men hader og fordømmer, kan det blive til bestemte arketypiske sygdomme i en selv.

skygge projektion

Disse ret spektakulære, kontroversielle og svært beviselige teorier baseret på C.G. Jung, underviste danske Vita Storborg og andre ‘C.G. Jung disciple’ på den tidligere ny lukkede Væksthøjskolen djursland.

Om vaeksthøjskolens afslutning

Både Vita Storborg og andre grupper her i Danmark, har rødder i Jes Bertelsen‘s center i Nørre Snede, hvor han har beskæftiget sig meget med disse såkaldte dybde psykologiske emner.

Test din personlighed med Myers Briggs personlighedstest

Test dig selv med Jung / Briggs Myers typologitest

Et urhoroskob ses herunder, hvor de forskellige arketyper, har hvert deres hus og hver deres planet.

Det er en anden måde at bruge C.G. Jungs typologier på, men i bund og grund byggende på samme ide om arketyper og karaktertræk.

astrologiske arketyper

test af udbrændthed

Mange tror at stress med efterfølgende udbrændthed kun rammer svage personer.

Når et menneske har været stresset i lang tid og dermed er kommet i en kronisk stress tilstand, begynder man at kan tale om en tilstand af udbrændthed. Der er problemer med relationer og arbejdslivet i form af manglende engagement og nærvær idet den ramte har mistet sin energi, livsmod og overskud.langvarig stress fører til udbrændthed

Mange tror, at stress med efterfølgende udbrændthed kun rammer de svage, og kun rammer de mennesker der i forvejen mangler eller kun i ringe grad indeholder fysisk som følelsesmæssig og mental robusthed. Det er dog ikke tilfældet. Nyere undersøgelser peger på at udbrændthed er den hyppigst lidelse forekommende i social og sundhedssektoren samt i undervisningssektoren. Læs videre “test af udbrændthed”

Denne side bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen mere information

Cookie-indstillingerne på denne hjemmeside er sat til "tillad cookies" for at give dig den bedst mulige oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge dette websted uden at ændre dine indstillinger for cookies, eller du klikker på "Accepter" nedenfor, for at samtykke til dette. Denne accept udløber efter 1 måned, hvorefter vi spørger dig igen. En cookie er i edb-terminologi betegnelsen for data, i form af tekst eller binær data, modtaget fra et website på en webserver som gemmes hos klienten, det vil sige browseren, og senere sendes til samme web-site, når sitet igen besøges, læs mere om cookies hos wikipedia: http://da.wikipedia.org/wiki/Cookie

Luk vindue