Hvad er personligheds typer, test dig selv med Myers Briggs test

Hvad er personlighed for noget?

Test dig selv med Myers Briggs test

Myers Briggs personligheds testen kategoriserer personligheden efter Arketyperne som er defineret af Carl Gustav Jung’s i hans Typologier.

Ideen bygger på at vi er præget af forskellige arketyper inden i os, som i praksis definerer en række egenskaber i os.

arketyper

Det lidt mere spektakulære ved disse arketyper er, at de påståede arketyper skulle have har en såkaldt arketypisk ‘skygge’, og samtidigt en arketypisk ‘favorit’ mennesketype.

‘Skyggen’ er noget vi ikke kan lide ved de andre, mens ‘favoritterne’ er det vi fasineres af ved andre.

Noget lidt mere deffust er (som C.G. Jung også selv fremhævede) at vores personligt kollektive ubevidste ser ud til at være sammenhænge og på den måde påvirker vi hinanden ‘ubevidst’.

Vi skulle ifølge disse ideer sende store dele af vore egenskaber over på de andre.

Holder hypotesen om eksistensen af arketyper stik, betyder det at egenskaber vi ikke bare har det lidt dårligt med, men hader og fordømmer, kan det blive til bestemte arketypiske sygdomme i en selv.

skygge projektion

Disse ret spektakulære, kontroversielle og svært beviselige teorier? efter C.G. Jung, underviste danske Vita Storborg og andre ‘C.G. Jung disciple’ i på Væksthøjskolen djursland.

Både Vita Storborg og andre grupper her i Danmark, har rødder i Jes Bertelsen‘s center  i Nørre Snede, hvor han har beskæftiget sig meget med disse såkaldte dybde psykologiske emner.

Test dig selv med Jung / Briggs Myers typologitest

Et såkaldt urhoroskob ses herunder, hvor de forskellige arketyper, har hvert deres hus og hver deres planet. Det er en anden måde at bruge C.G. Jungs typologier på, men i bund og grund byggende på samme ide om arketyper og karaktertræk.

astrologiske arketyper