Tag-arkiv: eksikutinve funktioner

Test af eksekutive funktioner

Eksekutive funktioner er vores selvregulerende funktioner, det er hjernens overordnede kontrollerende og styrende funktioner også kaldet ‘direktøren’ med en neuropædagogisk vinkel. De eksekutive funktioner er involverede i at skabe en sammenhæng i de samlede aktiviteter, og de bringes især i anvendelse i forbindelse med aktivitet og ny problemløsning.

De eksekutive funktioner giver os evnen til planlægning og kontrol af adfærd, ens handlinger, dømmekraft, og fleksibilitet i tankegang.  Hælper med at ændre vore strategier samt løbende at justere egen adfærd. De eksekutive funktioner indgår ved opgaver og aktiviteter, der for personen er præget af kompleksitet, problemløsning og relativ grad af nyhed. eksekutive funktioner i praksis De eksekutive funktioner er ikke automatiserede handlinger og rutinehandlinger, og stiller mere komplekse krav til hjernens balance.

Test dine Eksekutive funktioner med gratis materiale: Husk at maile forfatteren når du downloader hendes materiale, det er det eneste hun ønsker retur.

E X E C U T I V E F U N C T I O N P E R F O R M A N C E T E S T ( E F P T ) C . M . B A U M , T . J . W O L F P R O G R A M I N O C C U P A T I O N A L T H E R A P Y W AS H I N G T O N U N I V E R S I T Y S C H O O L O F M E D I C I N E S T . L O U I S, M I S S O U R I May 5,2013