Anerkendende relationer er en måde at være på

Anerkendelse:

evnen til at se tingende fra flere vinklerAnerkendelse er baseret på en ligeværd relation.

Det er ikke en måde at kommunikere på.

Anerkendende relatione  er en måde at være til stede på.

 

 

 

Berit Bae’s 4 kendetegn for anerkendende væremåde:

Forståelse

At forstå den andens mening og intention

Aktiv lytning

Åbenhed

Bekræftelse

Kommunikere forståelse tilbage (ikke ros, men åbenhed baseret på lytning – i ros ligger også en voksenvurdering , bør udelades)

Spejling eller gentagelse,

åbne,underende og accepterende spørgsmål

Åbenhed

Opgivelse af kontrol

Opgivelse af styring (ingen vurdering)

Selvrefleksion og afgrænsethed

Reflekterende i forhold til egne følelser, oplevelser og reaktioner

Skelne mellem egne og den andens oplevelser

Opmærksomhed på egen væremåde og evt. uønsket reaktion på den

Ikke anerkendende adfærd:

Lukkede spørgsmål med ja nej svar.

Kontrol

Vurdering af alle udsagn

Følelsesmæssig distance eller neutralitet

Problemer med ar skille egne og andres interesser

Udtrykke egne intentioner og oplevelser i stedet for at lytte og forstå andres

Definition af den anden

Afspore og aflede den anden fra dets oplevelse, for selv at styre begivenhederne

Kilder:

Bae, Berit & Wastaad, Jan Erik (1999): Erkennelse og anerkjennelse perspektiver på relationer s. 33-60

Emilien Kinge(2000): Empati og børn med specielle behov