Hvad er Robusthed

Nyt emne på homosapiens.cc om robusthed, mental robusthed og hvordan vi kan bruge robustheds forskningen til at forbedre mulighederne.

Et typisk syn på begrebet robusthed, en ide:

Evnen til robusthed bor i individet, som har en række af personlige egenskaber der gør robust

Specielt fra den offentlige sektor ønskes denne i individet hypotetisk iboende høje robusthed.

Den iboende robusthed skulle få medarbejderne til at klare presset og ikke gå ned med stress.

stress test

Det at kunne klare presset, at være robust, ikke blive stresset, deprimeret mm. ses i disse år som:

Noget man kan lære eller har lært sig, eller noget man gennem arv og miljø har tilegnet sig evnen til.

Den almene forståelsen af robustheds begrebet, er at man skal og kan tåle noget ud over det sædvanlige.

Forskning og viden om robusthed

Der er forskellig forskning på området og et godt psykisk arbejdsmiljø med tillid, retfærdighed og samspil rangerer højt i forhold til produktivitet og robusthed over tid.

Langvarigt pres medfører en overlevelses tilstand, hvilket dels fører til et glat og overfladisk forhold til kollegaer og opgaver.

Overlevelses tilstande der står på over lang tid aktiverer stresshormoner og det skaber lav produktivitet og ukreative midlertidige løsninger *

Arbejdsrelateret stress rammer pligtopfyldende og engagerede mennesker som ellers er dem der driver virksomheden fremad *

*Bo Netterstrøm dr. med. Speciallæge i arbejdsmedicin og stressekspert