meningen med livet

spørgsmålet om meningen med livet er for så vidt ikke et spørgsmål vi umiddelbart kan finde et endeligt svar på, ihverttilfælde ikke iøjeblikket.

Homosapiens, Mennesket, er en primat, en abeart, der kan udtænke redskaber til at lette arbejdet.

Mennesket, siger vi selv, er intelligent, men set ud fra nogle filosofiske retninger er mennesket knap så intelligent, nærmere ondt og dumt.

Der tales indenfor filosofien om 8 positioner, eller grundholdninger til meningen til eksistensen. meningen med livet

De 8 positioner er:

1. meningen med livet er at Vi skal dyrke lysten, gøre det vi har lyst til

2. meningen med livet er at handle, den der kan finde ud af at handle i kaoset af muligheder , har fundet meningen

3. Vi skal forplante os, sprede vores gener, det er livets mening

4. Vi er sociale væsener og bliver til i sociale relationer, det kaldes social konstruktivisme, og er en ca 30 år gammel strømning

5. gud er meningen med livet, søge den anden verden, stræbe efter, det er meningen med livet

6. videnskaben og søgen efter sandheden i hvordan ting fungerer er meningen med livet

7. Estetik, opleve store følelser, stræbe efter sansninger af høj kvalitet gennem feks. kunst, musik, poise, opleve  naturen, der finder vi os selv og meningen med livet

8. der er ingen mening, vi skal stræbe efter at acceptere dette, derefter opstår meningen med livet af sig selv. meta fysik er plader, mennesket er ondt og dumt.

 

 

Mindfulness kropsscannings øvelser kan virke kedelige, her er nogle råd til hvordan du kan håndtere dine tanker undervejs

Under krops scanning øvelserne i mindfulness, vandrer opmærksomheden. Det er helt normalt, sådan gør hjerner.

Noget af det det handler om er at blive bevidst om at tankerne vandrer.mindfullnes meditationer virker som sneglefart på følelserne

Når man opdager tankernes himmelflugt vender man blidt  fokus tilbage til der hvor du var og glæde dig over at du opdagede dine tanker stak af.

Herunder er en række råd til at håndtere ens tænkning undervejs i mindfullnes øvelserne:

Læs videre “Mindfulness kropsscannings øvelser kan virke kedelige, her er nogle råd til hvordan du kan håndtere dine tanker undervejs”

Kost og ADHD

ADHD hos børn og voksne er meget i fokus i medier og behandler kredse i disse år.

ADHD og de relaterede lidelser, eller rettere dysfunktioner som de kaldes, virker til at blive ‘vores’ tids lidelse. ADHD mm. er en diagnose værktøj som er udviklet på baggrund af forskning med spect hjerneskannere, fMRi hjerneskannere og eeg/neurofeedback hjernebølge målere.

Disse apparater kan observere hjernen og dens processer mens den arbejder. Det er typisk at vores kultur for hver tidsperiode ‘ser’ verden og problemstillinger ud fra den teknologi vi har til rådighed, og dermed det de penge interesser der driver frembringelsen af disse teknologier ønsker.

En søgning på adhd i google giver dd. 86.500.000 søgeresultater. Altså noget der er mange der gør tanker om, skriver om, forholder sig til. Noget logikken og tankerne kan arbejde med, og med hvilket vi kan diagnosticere, strukturere og forstå mennesker. Noget vi kan gøre os kompetente på.

En forståelses model som måske (?) bare er et tidsfænomen, og måske bare er skabt for at sælge den rette medicin for medicinal industrien.

Men hvad kan vi ellers gøre for at forstå menneskers problemer i dagens kultur?
Måske kikke lidt mere på vores kultur, hvad vi er, hvad vi består og hvad vi har brug for. Vi er biologiske organismer.

Vi er egentligt en abeart, en primat, og vi kan biologisk sidestilles med andre organismer. Feks. er det et faktum at vi skal have ilt for at organismet kan fungere og at denne ilt er helt afhængig af planter og dermed solskin. Mon vi kan tage denne natur tilgang til ADHD forståelses modellen?

Det har Ernæringsteapeuten Karen Nørby arbejdet med.

Hun har skrevet en bog: ”Kost og hyperaktivitet, ADHD – DAMP” Forfatter: Karen Nørby

Til børn med adhd lignende vanskeligheder anbefaler hun bla.:

Trin 1: Fjern sodavand, saftevand og slik fra hverdagen

Trin 2: Fjern hvidt brød og pasta til fordel for groft brød, fuldkornspasta og brune ris.

Sørg for at kosten indeholder tilstrækkeligt af det ”gode” fedt, som findes i mandler,

nødder, kerner, frø, avocado, planteolier og fede fisk

Trin 3: Fjern forsøgsvis mælkeprodukter, glutenholdige korn eller andre fødevarer fra

kosten for at se om det påvirker dit barn

læs mere her på hendes blog

Om de biokemiske ubalancer i hjernen ved ADHD, rul lidt ned på siden http://psykologibasen.dk/A.shtml

glad i dag

Glad i dag med positiv psykologi, og det kan enda bevises.

Lev dig lykkelig – med positiv psykologi af Sarah Zobel Kølpin

Hvad hjælper det at sende dig på et kursus i noget du ikke er god til? Ja du bliver sikkert bedre, men hvad hvis du ikke har de rette evner til det der forventes af dig at du skal lære? Ifølge positiv psykologi kan det ikke betale sig at fokusere og øve sig så meget i det man ikke er god til. Det kan selvfølgeligt forbedre din færdighed, men det er bedre at fokusere på det du kan og holder af at gøre og så gøre mere af det. Det gavner både dig, din chef, dine kollegaer, venner, børn osv.

Et stigende antal psykologer arbejder med positiv psykologi som er en retning inden for psykologien. Positiv psykologi har bredt sig hastigt i USA og har nu også bredt sig til Danmark. psykologer der arbejder med positiv psykologi mener det er spild af penge og nyttesløst når personer og virksomheder bruger tusinder af kroner på at efteruddanne sig i svage færdigheder. Det er bedre at fokusere på ens styrker og det er bedre at virksomheder fokuserer på medarbejdernes styrker, for det er der nøglen til et bedre og mere lykkeligt liv er, og det er nøglen til højere produktivitet fra medarbejderen.

Positiv psykologi er grundlagt af den amerikanske depressions forsker Martin Seligman i slutningen af 90′erne. Han gjorde op med det traditionelle fokus på at behandle psykiske problemer som en sygdom, i håbet om at bringe den syge tilbage på et middel niveau af tilfredshed og glæde.

Seligman mente tog det udgangspunkt at det var vigtigere at finde ud af hvorfor nogle mennesker er lykkelige og lære af hvordan man kunne undgå at en depression opstod.

Mange videnskabelige undersøgelser har i dag bevis for at man Lever længere og er gladere, mere produktiv hvis man laver det man er bedst til. Personer der dyrker det de er bedst er mere energiske end dem der ikke gør og dermed ikke udnytter deres styrker.

Hos Toyota og andre hos andre store innovative virksomheder er man meget begejstrede for den positive psykologi. For positiv psykologi i virksomheden giver nemlig øget produktivitet, og det er veldokumenteret siger specialisterne i positiv psykologi enstemmig.

Der undervises i positiv psykologi på mere end 200 universiteter i USA. Positiv psykologi er for tredje år itræk det mest søgte på Harvard University. Herhjemme har den positive psykologi også fået mere fokus på universiteterne.

Syddansk Universitet overvejer at lave egen forskning indenfor området. De danske psykologers forening, Dansk Psykologforening, har oprettet et særligt selskab der beskæftiger sig med den positive psykologiske retning .

 

Hvordan bliver jeg lykkelig – 3 former for lykke

Der er flere måder at opnå lykke følelser på.

Positiv psykologi kaldes også for lykke forskning

Vi kan dyrke det ‘rare’ liv: skabe kortvarige positive emotioner, fx humor, god mad, en flot udsigt, et godt stykke musik, tage ud at opleve noget mm. Det er dog sjældent særlig lærerigt at leve sådan.

Vi kan satse på det gode liv: prioritere et længerevarende engagement i andre mennesker eller en sag, fordybelse i mennesker eller projekter,bringe os i flow med feks vore hobby’s og spændende arbejds opgaver. Her lærer vi oftest meget fordi vi er optimalt udfordret og koncentreret om opgaverne.

Vi kan også satse på det meningsfulde liv: Oplevelse af højere mening, transcendens, at være del af noget større udenfor en selv, være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og oplevelsen af at være sammen med de rigtige om det vigtige, det dybere grundlag for læring.

Men også relationener påvirker vores oplevelse af lykke:

Gode ‘næringsfulde’ relationer er:
Positive, tillidsfulde, gensidigt anerkendende, humoristiske og optimistiske. Tilstræber det ‘rare’ liv sammen.

Der er de lærerige, nydelsesfulde relationer præget af fælles initiativer, koncentration, mål, aftaler, udfordringer, støtte, hjælp og ikke-ydmygende feedback om det der går godt, og det som det der går dårligt.Her tilstræbes også det gode liv sammen. Der rummes en dimension af højere fælles mening.

Men hvordan kan vi faktisk arbejde med at opnå positive og lykkelige følelser?
Et af de nyere skud indenfor psykologien, positiv psykologi, tilbyder netop konkret viden om hvordan vi opnår lykkelige og glade følelser og relationer.

Kommunikations stil – Mandlig – Kvindelig

Kvindelig kommunikationsstil

Mandlig kommunikationsstil

Udgangspunkt i private emner

Nærhed

Samhørighed

Symmetriske relationer

Netværk

Medspil

At lytte

Kooperativ overlapning

Udgangspunkt I ofentlige emner

Uafhængighed

Status

Asymetriske relationer

Hieraki

Modspil

At belære

Alternativ overlapning