Kategoriarkiv: psykologi

Psykologi kendes af de fleste, bruges og findes idag overalt, i blade, tv, avis, i samtaler mellem mennesker, til job samtaler, af alle mulige typer behandlere osv.

Mellem mennesker i almindelighed forståes psykologi ofte som ‘noget med mennesker’, deres sind og sjæleliv, deres robusthed, deres temperement.

Som mennesker kan vi som sådan ikke tale sammen om noget, uden at have tilegnet os en fælles forståelse af hvad et begreb, et ord betyder.

Ordet psykologi bruges i almindelighed som et flertydigt begreb, og mangler oftest en egentlig klar afgrænsning.

Lavt selvværd er symptom på psykisk lidelse

Lavt selvværd har det med at skabe et liv hvor der er meget lidt kontrol, hvor der er usikkerhed og angst.

Det at opleve kontrol, handlekraft og viljestyrke kommer ofte fra et afbalanceret selvværd. Et selvværd som grundlæggende støtter op om en selv, og hvor man helhjertet kan sige jeg er god nok som jeg er.

et godt selvværd får en til at se mere af skønheden i livet

Et lavt selvværd ses af flere psykologiske skoler, som et symptom på en psykisk lidelse som angst og depression.

Igennem tiderne har psykologien beskæftiget sig indgående med selvværdet, og der er udviklet metoder til aktivt at ændre på det lave selvværd.

Selvværds træning og træning af sociale færdigheder, er gift for et lavt selvværd med dets angst og depression. Træning af selvværd og de sociale færdigheder fører til mere trivsel og vækst i livet.

Litteratur henvisning:
Irene Henriette Oestrich ‘bedre selvværd, 10 trin til at styrke din indre gps’

drastisk stigende antal søgninger på smerter, hovedpine, stress, angst og depression – er der sammehæng mellem lidelserne

drastisk stigning i dankernes søgninger på lidelser

Iagtag lige infografikken herover et øjeblik….

Infografikken viser volumen i søgninger på søgeordene i google, og de er alle stigende.

Det handler om ordene: depression, stress, smerter, angst og hovedpine.

Det er meget påfaldende hvordan kurven for stress, angst, hovedpine og smerter følges opad.

Depression ligger relativt konstant, hvilket kunne tyde på stress og angst ikke nødvendigvis ender i depression.

Søgningerne dækker over  hundrede tusinder af danskere der dagligt lider under en dårlig livskvalitet, og lavt energi niveau.

Stress, angst og depression er idag psykiske folke lidelser for os danskere.

Smerter og hovedpine er den fysiske folke lidelse nummer 1.

Læs videre drastisk stigende antal søgninger på smerter, hovedpine, stress, angst og depression – er der sammehæng mellem lidelserne

meningen med livet

spørgsmålet om meningen med livet er for så vidt ikke et spørgsmål vi umiddelbart kan finde et endeligt svar på, ihverttilfælde ikke iøjeblikket.

Homosapiens, Mennesket, er en primat, en abeart, der kan udtænke redskaber til at lette arbejdet.

Mennesket, siger vi selv, er intelligent, men set ud fra nogle filosofiske retninger er mennesket knap så intelligent, nærmere ondt og dumt.

Der tales indenfor filosofien om 8 positioner, eller grundholdninger til meningen til eksistensen. meningen med livet

De 8 positioner er:

1. meningen med livet er at Vi skal dyrke lysten, gøre det vi har lyst til

2. meningen med livet er at handle, den der kan finde ud af at handle i kaoset af muligheder , har fundet meningen

3. Vi skal forplante os, sprede vores gener, det er livets mening

4. Vi er sociale væsener og bliver til i sociale relationer, det kaldes social konstruktivisme, og er en ca 30 år gammel strømning

5. gud er meningen med livet, søge den anden verden, stræbe efter, det er meningen med livet

6. videnskaben og søgen efter sandheden i hvordan ting fungerer er meningen med livet

7. Estetik, opleve store følelser, stræbe efter sansninger af høj kvalitet gennem feks. kunst, musik, poise, opleve  naturen, der finder vi os selv og meningen med livet

8. der er ingen mening, vi skal stræbe efter at acceptere dette, derefter opstår meningen med livet af sig selv. meta fysik er plader, mennesket er ondt og dumt.

 

 

Mindfulness kropsscannings øvelser kan virke kedelige, her er nogle råd til hvordan du kan håndtere dine tanker undervejs

Under krops scanning øvelserne i mindfulness, vandrer opmærksomheden. Det er helt normalt, sådan gør hjerner.

Noget af det det handler om er at blive bevidst om at tankerne vandrer.mindfullnes meditationer virker som sneglefart på følelserne

Når man opdager tankernes himmelflugt vender man blidt  fokus tilbage til der hvor du var og glæde dig over at du opdagede dine tanker stak af.

Herunder er en række råd til at håndtere ens tænkning undervejs i mindfullnes øvelserne:

Læs videre Mindfulness kropsscannings øvelser kan virke kedelige, her er nogle råd til hvordan du kan håndtere dine tanker undervejs

Kost og ADHD

ADHD hos børn og voksne er meget i fokus i medier og behandler kredse i disse år.

ADHD og de relaterede lidelser, eller rettere dysfunktioner som de kaldes, virker til at blive ‘vores’ tids lidelse. ADHD mm. er en diagnose værktøj som er udviklet på baggrund af forskning med spect hjerneskannere, fMRi hjerneskannere og eeg/neurofeedback hjernebølge målere.

Disse apparater kan observere hjernen og dens processer mens den arbejder. Det er typisk at vores kultur for hver tidsperiode ‘ser’ verden og problemstillinger ud fra den teknologi vi har til rådighed, og dermed det de penge interesser der driver frembringelsen af disse teknologier ønsker.

En søgning på adhd i google giver dd. 86.500.000 søgeresultater. Altså noget der er mange der gør tanker om, skriver om, forholder sig til. Noget logikken og tankerne kan arbejde med, og med hvilket vi kan diagnosticere, strukturere og forstå mennesker. Noget vi kan gøre os kompetente på.

En forståelses model som måske (?) bare er et tidsfænomen, og måske bare er skabt for at sælge den rette medicin for medicinal industrien.

Men hvad kan vi ellers gøre for at forstå menneskers problemer i dagens kultur?
Måske kikke lidt mere på vores kultur, hvad vi er, hvad vi består og hvad vi har brug for. Vi er biologiske organismer.

Vi er egentligt en abeart, en primat, og vi kan biologisk sidestilles med andre organismer. Feks. er det et faktum at vi skal have ilt for at organismet kan fungere og at denne ilt er helt afhængig af planter og dermed solskin. Mon vi kan tage denne natur tilgang til ADHD forståelses modellen?

Det har Ernæringsteapeuten Karen Nørby arbejdet med.

Hun har skrevet en bog: ”Kost og hyperaktivitet, ADHD – DAMP” Forfatter: Karen Nørby

Til børn med adhd lignende vanskeligheder anbefaler hun bla.:

Trin 1: Fjern sodavand, saftevand og slik fra hverdagen

Trin 2: Fjern hvidt brød og pasta til fordel for groft brød, fuldkornspasta og brune ris.

Sørg for at kosten indeholder tilstrækkeligt af det ”gode” fedt, som findes i mandler,

nødder, kerner, frø, avocado, planteolier og fede fisk

Trin 3: Fjern forsøgsvis mælkeprodukter, glutenholdige korn eller andre fødevarer fra

kosten for at se om det påvirker dit barn

læs mere her på hendes blog

Om de biokemiske ubalancer i hjernen ved ADHD, rul lidt ned på siden http://psykologibasen.dk/A.shtml