mental robusthed’s test

Der findes nogle test for mental robusthed rundt omkring på nettet. Ifølge Psykolog og phd Eva Hertz findes der ikke en test der er fyldest gørende, og som kan forudse hvordan en person reagerer ved svære udfordringer i praksis.

Svære udfordringer, modgang og svære hændelser, hvad er det

Det er fortolkningen, og ikke udfordringen i sig selv der bestemmer hvor dybt hændelsen rammer individet.

Tabet af mening, en rystet grundvold, voldsomhed, trusler, være i livsfare er eksempler på stærke udfordringer der kan give et voldsomt impact på individet.

Ideen om at der findes specielt robuste mennesker, er en stærk og fremherskende ide.

Robusthed ses som noget et menneske har eller ikke har.

Har man ikke robusthed er man svag eller sårbar, har man robusthed er man stærk.

Robusthed skulle være et skjold der beskytter en, gør en immun over for at blive påvirket på et dybere plan af svære hændelser.

Man kan ikke vurdere et menneskes robustheds niveau, før det har været udsat for større stressfaktorer, modgang eller problemer. citat af Norman Garmezy

Robusthed er ikke så enkelt at vi kan sige at vi har det eller ikke har det

Robusthed kan dog ikke ses så enkelt at det er noget man har eller ikke har.

Nyere viden om hjernens plasticitet viser en mulig vej der kan påvirke den individuelle mentale robusthed.

Den vej til mentalt robusthed går gennem opøvelsen af færdigheder i problemløsning og tænkning.

Det er psykologiske evner der fører til positive følelser, positive relationer og følelser, hvilket fører til en positiv og konstruktiv kommunikation.

Samlet fører dette til mental robusthed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *