Hvad er Asperger syndrome

Er det andet end blot neuro diversitet?

Termerne Asperger syndrom og autisme spektrum forstyrrelse hvor kommer de fra?

Sundheds styrelsen bruger koder, kaldet, SKS koder: Sygdoms Klassifikations Koder.

Det er WHO’s ‘International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems’ der har udgivet en 10th Revision (ICD-10), den kaldes:

‘ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics’ (ICD-11 MMS eller blot ICD-11).

WHO lancerede juni 2018 den 11. reviderede version af sygdomsklassifikationen ICD-11. Den blev lanceret som optakt til præsentationen på ‘World Health Assembly’, WHA tilbage i maj 2019. Her blev den vedtaget af medlemslandene.

WHO har meldt ud til medlemslandende, herunder Danmark, at ICD-11 skal træde i kraft fra 1. januar 2022.

Hvem kendte har autisme spektrum forstyrrelse som den fortolkes i ICD-10?

Elon Musk, grundlægger af bl.a. PayPal, Tesla og SpaceX, er erklæret havende det tidligere Asperger syndrome.

https://youtube.com/shorts/eR5RbmF1hbw

Asperger syndrome historisk

Det er 25 år siden ICD-10 blev udgivet. Behovet for en tidssvarende klassifikation er vokset, pga. indhold ikke mere matchede de videnskabelige fremskridt og den nyere medicinske praksis, der løbende bliver udviklet og forbedret.

Faktisk udgik diagnosen ‘Asperger syndrome’ tilbage i 2013, således der nu gives diagnosen ‘Autisme spektrum forstyrrelse’ i stedet

Asperger syndrom er opkaldt efter den østrigske børnelæge Hans Asperger  der levede fra 1906-1980.

Hans Asperger havde som barn muligvis selvv udvist adfærd som lukket personlighed.

Hans Asperger beskrev I 1941 Asperger i sin praksis med iagttagelse af blot fire børn, de havde svært ved at integrere sig socialt.

De fire børn manglede nonverbale kommunikationsevner, og de kunne ikke udvise empati for deres jævnaldrende. Det var også mere socialt (og fysisk?) klodsede.

Hans Asperger kaldte tilstanden “autistisk psykopati” og beskrev tilstanden som en oeraonlighed primært præget af en adfærd med social isolation.

Halvtreds år senere var der andre der tog fat i Hans Aspergers arbejde og standardiseringen af Aspergers syndrom som en diagnose begyndte. Resultatet af et væsentligt fra Hans Aspergers oprindelige arbejde og intension. Altså blev de oprindelige iagttagelser af kun fire børn, taget ud af kontekst, og benyttet i anden sammenhæng. Altså ikke helt videnskabeligt ud fra en videnskab tereretisk analyse.

I 1941 var nazisisterne iganf udøvelse af deres racehygiejnepolitik, hvor sterilisering og aflivning af sociale afvigere og psykisk handicappede indgik. I den her periode forsvarede Hans Asperger lidenskabeligt værdien af autisterne og og har skrevet:

Vi er overbeviste om, at autister har deres plads i organismen, som er det sociale fællesskab. De opfylder deres rolle godt, måske bedre end nogen anden kunne, og vi taler om mennesker, der som børn har haft de største vanskeligheder og medført umådelige bekymringer for deres omsorgsgivere.”

Hans Asperger kaldte sine unge patienter “små professorer” og var overbevist om at nogle ville være i stand til exceptionel præstation og originale tanker senere i livet.

Hans Aspergers undersøgelse blev offentliggjort midt il 2. verdenskrig og udgivet på tysk, og blev derfor ikke læst meget i andre lande i den periode.

Lorna Wing udbredte udtrykket Asperger syndrome i engelsktalende medicinske kredse i en publikation udgivet af hende i 80’erne.

Links og ressourcer

Kontakt SKS-koder E: SKSkoder@sundhedsdata.dk

https://da.m.wikipedia.org/wiki/Aspergers_syndrom

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *