Kategoriarkiv: Personlighedstest

Der findes mange typer personlighedstest, feks Belbin testen der bruges teamudvikling. Test medarbejderes opfattelse af omverdenen med Meyers Briggs Type Indikator. Idanmark bruges nu Jungs Type Indeks. Adfærdstest i situationer eller miljøer med en DISC test. Test personligheds match og mange flere tests.

Test af eksekutive funktioner

Eksekutive funktioner er vores selvregulerende funktioner, det er hjernens overordnede kontrollerende og styrende funktioner også kaldet ‘direktøren’ med en neuropædagogisk vinkel. De eksekutive funktioner er involverede i at skabe en sammenhæng i de samlede aktiviteter, og de bringes især i anvendelse i forbindelse med aktivitet og ny problemløsning.

De eksekutive funktioner giver os evnen til planlægning og kontrol af adfærd, ens handlinger, dømmekraft, og fleksibilitet i tankegang.  Hælper med at ændre vore strategier samt løbende at justere egen adfærd. De eksekutive funktioner indgår ved opgaver og aktiviteter, der for personen er præget af kompleksitet, problemløsning og relativ grad af nyhed. eksekutive funktioner i praksis De eksekutive funktioner er ikke automatiserede handlinger og rutinehandlinger, og stiller mere komplekse krav til hjernens balance.

Test dine Eksekutive funktioner med gratis materiale: Husk at maile forfatteren når du downloader hendes materiale, det er det eneste hun ønsker retur.

E X E C U T I V E F U N C T I O N P E R F O R M A N C E T E S T ( E F P T ) C . M . B A U M , T . J . W O L F P R O G R A M I N O C C U P A T I O N A L T H E R A P Y W AS H I N G T O N U N I V E R S I T Y S C H O O L O F M E D I C I N E S T . L O U I S, M I S S O U R I May 5,2013

Hvad er personligheds typer, test dig selv med Myers Briggs test

Hvad er personlighed for noget? Test dig selv med Myers Briggs test.

Myers Briggs personligheds testen kategoriserer personligheden efter Arketyperne som er defineret af Carl Gustav Jung’s i hans Typologier.

Ideen er at vi er præget af forskellige arketyper inden i os, som i praksis definerer en række egenskaber i os.

Det lidt mere specielle ved disse arketyper er, at disse arketyper skulle have har en arketypisk skygge, og en arketypisk favorit mennesketype.

Noget lidt mere deffust er (som C.G. Jung også selv fremhævede) at vores personligt kollektive ubevidste hænger sammen med andre og på den måde påvirker vi hinanden ‘ubevidst’.

Vi skulle ifølge disse ideer sende store dele af vore egenskaber over på de andre.

Det betyder ifølge disse ideer at hvis der er egenskaber vi ikke bare har det lidt dårligt med, men hader og fordømmer, så kan det blive til bestemte arketypiske sygdomme.

Disse ret kontroversielle og svært beviselige teorier efter C.Gc Jung, underviser danske Vita Storborg og andre C.G. Jung disciple i på Væksthøjskolen djursland.

Både Vita Storborg og andre grupper her i Danmark, har rødder i Jes Bertelsen der har et center i Nørre Snede, hvor han har beskæftiget sig meget med disse såkaldte dybde psykologiske emner.

test dig selv med Jung / Briggs Myers typologitest

test af udbrændthed

Mange tror at stress med efterfølgende udbrændthed kun rammer svage personer.

Når et menneske har været stresset i lang tid og dermed er kommet i en kronisk stress tilstand, begynder man at kan tale om en tilstand af udbrændthed. Der er problemer med relationer og arbejdslivet i form af manglende engagement og nærvær idet den ramte har mistet sin energi, livsmod og overskud.langvarig stress fører til udbrændthed

Mange tror, at stress med efterfølgende udbrændthed kun rammer de svage, og kun rammer de mennesker der i forvejen mangler eller kun i ringe grad indeholder fysisk som følelsesmæssig og mental robusthed. Det er dog ikke tilfældet. Nyere undersøgelser peger på at udbrændthed er den hyppigst lidelse forekommende i social og sundhedssektoren samt i undervisningssektoren. Læs videre test af udbrændthed

test din depression

Depression er en almindelig og alvorlig tilstand. Ca. ti procent af alle danskere får i løbet af et år en depression.

Tyve procent af alle mennesker er deprimerede i kortere eller længere perioder af deres liv.

Depression er ikke udtryk for en svag personlighed. Depression er en tilstand som berører både humør, tanker og krop.

Humøret bliver dårligt og man føler sig trist og glædesløs.goldberg depression test

Tankerne om én selv og andre, ens fortid og fremtid ændres og forvrænges.

Depressionen påvirker også ens søvn, appetit og energiniveau.

Tag en simpel depressions test her:
Goldbergs Depressionstest online

Læs mere om læge Ivan K. Goldberg her