Hvad er Anatomi

Anatomi er læren om organismets opbygning

Begrebet  kommer af gr.anatomia, af ana- og temnein som betyder at ‘skære op’

Anatomi

er studiet af levende organismers ydre form og deres indre opbygning. Faget omfatter en række underdiscipliner, der er vel definerede ved deres emne og de brugte metoder.

Anatomi fagets underdiscipliner:

denne side beskæftiger sig med emnet anatomi

 • makroskopiske anatomi: undersøger fysiske strukturer der kan ses med øjet, metoden er dissektion
 • mikroskopiske anatomi undersøger fysiske strukturer med optisk mikroskopi eller elektronmikroskopi
 • Deskriptiv anatomi, også kaldet morfologi (betyder formlære) , beskriver strukturerne
 • funktionel anatomi undersøger sammenhængen mellem de fysiske strukturer og deres funktion
 • Systematisk anatomi er en beskrivelse af organismets hovedkomponenter:
  • osteologien, læren om skelettet
  • artrologien, læren om leddene
  • myologien, læren om musklerne
  • angiologien, læren om karrene
  • splanknologien, læren om indvoldsorganerne o
  • neuroanatomien (neurologien), læren om nervesystemet.
 • radiologiske anatomi, er undersøgelse med røntgen, CT( computertomografi), MR(magnetisk resonanstomografi), ultralydscanning eller scintigrafi(PET og SPECT scanner). Her kan strukturen og den funktion undesøges på samme tid
 • topografiske anatomi, erlæren om de anatomiske regioner,  som specielt bruges af kirurgerne
 • histologi anatomi,  er læren om vævenes mikroskopiske strukturer
 • cytologien, om de enkelte celler og deres bestanddele
 • vævs– og cellebiologi, Sammenhængen mellem struktur og funktion i vævene og i cellerne
 • komparative  anatomi, studiet af strukturerne udformning hos forskellige dyrearter. Her kikkes på arternes evolutionshistorie, hver enkelt dyrearts fosterudvikling (embryogenese) kan udvikle lemmerne til vidt forskelligt:  menneskets arm, sælens luffe og flagermusens vinge.
 • patologisk anatomi , er i modsætning til den ‘normale anatomi’, et studie i ændringerne, både makroskopiske og mikroskopiske, der optræder som følge af en sygdomstilstand
 • botanisk anatomi,  undersøger planters indre strukturer, og sammenhængen imellem deres form og funktion, og disse strukturers betydning for planternes økologi, som tilpasningen til deres vilkår

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *