Kategoriarkiv: angst

Angst er begrebet der beskriver symptomtilstande som panikangst, socialangst, generaliseret angst, agorafobi, enkeltfobi, tvangstilstande (ocd) og posttraumatisk belastningsreaktion (ptst). Angsttilstande er almindelige i den danske befolkning. Imellem 15 og 25% af danskere har eller vil på et tidspunkt i deres liv vil udvikle en eller anden angstlidelse. Det ærgelige er at der er mange fordomme og meget fejlbehandling af angst lidelser. I det etablerede sundhedssystem har man slet ikke kapasitet til at tage sig af det store antal mennesker der lider under en angst lidelse. Denne kategori indeholder informationer om angst og hjælp til selvhjælp.

Dagbog med daglig struktureret registrering af krop, søvn og humør

image

Hver dag har vi forskellig oplevelser, ofte har vi så travlt, eller er så fraværende at vi ikke er klar over hvorfor vi har smerter, eller føler os triste. Ligeså lidt husker vi de små gode og glade oplevelser i løbet af dagen.

Om man har en fysisk skade eller slåds med angst, fobi, stress, depression eller andet, så er det en god ide med en dagbog

En dagbog hvor man lige kort og præcist noterer hvordan søvnen var, smerter, dagen idag hvad oplevede man, hvad lavede man.

Herunder er et oplæg til en effektiv dagbogs registrering, der kommer godt omkring.

Køb en lille a5 kinabog, og prøv på kun at fylde en enkelt side pr. Dag.

Undlad at cirkulere i negative tanker og oplevelser, det er blot meningen de skal skrives ned. For at træne opmærksomheden på hverdagen.

I dagbog registreres dagligt: Læs videre Dagbog med daglig struktureret registrering af krop, søvn og humør

Skema til at udrede og forstå de kropslige symptomer ved angst

Skema til registrering af Angst hierarki for at kunne gøre klar til at arbejde med eksponering i en den naturlige forklaringdagligdags situation. Der startes altid med eksponering i de ting man lettest kan overskue, for at udvikle evnen til at mestre angsten, og på sigt overvinde angsten situation for situation.  Metoden kommer fra den kognitive adfærds terapi (KAT). Denne film viser hvordan diamanten, tankerne, følelserne, adfærden og de kropslige fornemmelser hænger sammen.

Skemaet nederst downloades og bruges sammen med viden om angstsymptomerne:

Skema til registrering af Angst hierarkiema Til Registrering Af Angst Hierarki

Angst Symptomers Naturlige forklaring og hvorfor symptomer eksisterer

Ved angst optræder en stribe symptomer, De kan deles op i tre blokke:

  • Mentale angst symptomer
  • Følelsesmæssige angst symptomer
  • Kropslige angst symptomer

Angst symptomerne fører ofte til undgåelses adfærd eller anden adfærd der ikke er personens naturlige adfærd.

Denne sammenhæng og forståelse af sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige reaktioner og ens adfærd, kommer fra den kognitive adfærds terapi ( forkortes KAT). Sammenhængen kaldes også diamaten. I KAT bruges forskellige skemaer til at arbejde med disse tanke, krop, føle, adfærds sammenhænge.

Eksempelvis: skema til udrede og forstå symptomer ved angst

panik og angst

Hvert angst symptom er en naturlig reaktion på noget og har en naturlig forklaring. Kognitiv adfærdsterapi arbejder modsat mange terapi retningers forforståelser om ‘gud og himmerrige’, eller andre mystiske eller ubevidste utilnærmelige ting, med en oplysende, forklarings og sandheds søgende nysgerrig tilgang.

Den kognitive adfærdsterapi vægter psykoeduktion højt. Psykoeduktion er undervisning i hvad angst er og hvordan det fungerer på ‘akademisk niveau’, væk fra myterne, hverdags psykologien, folklora og ammestue sladder. Læs videre Angst Symptomers Naturlige forklaring og hvorfor symptomer eksisterer

angst symtomer de følelsesmæssige reaktioner

Definitionen på hvad angst er kan være diffus, men vil ofte indeholder flere komponenter, i dette indlæg behandles de følelsesmæssige angst symptomer.

At føle angst er en naturlig tilstand for alle mennesker i et eller andet omfang, og mange vil forstå det som den fornemmelse de har til en eksamen, eller hvor de skal holde en tale.

Eksempler på Følelsesmæssige angst symptomer:

Læs videre angst symtomer de følelsesmæssige reaktioner