test af udbrændthed

Mange tror at stress med efterfølgende udbrændthed kun rammer svage personer.

Når et menneske har været stresset i lang tid og dermed er kommet i en kronisk stress tilstand, begynder man at kan tale om en tilstand af udbrændthed. Der er problemer med relationer og arbejdslivet i form af manglende engagement og nærvær idet den ramte har mistet sin energi, livsmod og overskud.langvarig stress fører til udbrændthed

Mange tror, at stress med efterfølgende udbrændthed kun rammer de svage, og kun rammer de mennesker der i forvejen mangler eller kun i ringe grad indeholder fysisk som følelsesmæssig og mental robusthed. Det er dog ikke tilfældet. Nyere undersøgelser peger på at udbrændthed er den hyppigst lidelse forekommende i social og sundhedssektoren samt i undervisningssektoren.

Find ud af mere og tag en test hos CBI (Copenhagen Burnout Inventory) de har er spørgeskema til måling af fænomenet

Spørgeskemaet består af 3 dele:

  • Personlig-udbrændthed
  •  Arbejdsrelateret-udbrændthed
  • Klientrelateret-udbrændthed

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *