Mindfulness meditation – Hvad er det

mindfulnessMindfulness træning er en nyere meditationsteknik fra den kognitive adfærdsteapeutiske tradition.

Mindfullness meditation har egentligt sine rødder helt tilbage i de buddistiske traditioner.

Denne form for meditativ meditation har i de senere år fundet anvendelse i sammenhænge uden for buddistisk praksis, her i den vestlige del af verden.

Nyere forskning og eksakte scanninger af buddist munkes hjener når de er i den ‘mindfulde’ meditative tilstand, har bidraget til at påvise en positiv psykologisk effekt af træningen i den ‘mindfulde tilstand.

Denne minfullness træning har vist sine virkninger ved de mangeartede stressrelaterede lidelser til stressreduktion, og til at hjælpe mennesker med både angst tilstande og depresioner.

Den positive effekt ved mindfulness træningen kan kort fortalt forståes som at ‘du går fra at være fraværende og værende bekymrende om fremtiden til at være nærværende her og nu med de valgmuligheder nuet altid rummer.

Hvis du ofte er styret af mere eller mindre bevidste automatiske tanker (ofte negative), så kan du med mindfullness træningen træne og lære at tankeprocesser blot er noget der foregår, de kommer og går, ligeså gør følelser. Mindfullness lærer dig at observere dem, men ikke hæfte dig ved dem som endegyldige ‘beviser’ med faktuel sandhedsværdi. Når denne mindfulde tilstand indtræffer, skabes en ændring i personens ’tilknytning’ eller ‘ejerskab’ til tankerne. Tankerne ses som det de er: nemlig blot tanker, en idee.

Mindfulness træning skaber mere fleksibilitet i ens tænkning og øger ens muligheder for at styre opmærksomheden, så man kan opfange begyndende tegn på at man er kommet på ‘automat pilot’, hvor tankerne fører en i en stressende tilstand.

Træning af opmærksomhed i nuet fører udover en generel mere fokuseret opmærksomhed, til mere fleksibilitet, større accept og bedre rummelighed.

De sidste 15 år har stressforskningen interesset sig meget for åndedrætsmeditation. Grunden til dette er udviklingen og testningen af ‘stresshåndteringsprogrammet’ Mindfulness Based Stress Reduction – MBSR. Systemmet er udviklet af lægen Jon Kabat-Zinn på University of Massachusetts Medical Centre i USA. Jon Kabat-Zinn har anvendt den metodiske indlæring af buddhistisk opmærksomhedsmeditation til behandling af stress hos personer med kroniske somatiske smerter. Som en direkte virkning af udviklingen af dette system har man i usa oprettet mere end 200 stress klinikker i sundhedssektoren til behandling af stress og mange angstlidelser.

For ca. 7 år siden udviklede kognitive psykologer en model for mindfulness baseret kognitiv terapi (MBCT) i forbindelse med tilbagefaldsforebyggelse hos mennesker der gentagne gange havde haft deprressioner. Resultaterne har været særdeles positive og ‘MBCT’. Mindfulness baseret kognitiv terapi kombinerer MBSR med den kognitiveadfærdsteapeutiske model.

Inspiration til videre læsning:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *